Signus, s.r.o.
Slnečná 9, 900 45 Malinovo, Slovenská republika

M: +421.903.146.013 | +421.903.425.126
E: signus@signus.sk | greja@greja.sk

IČO: 44 041 438 | DIČ: 2022583310 | IČ DPH: SK2022583310
Zapísaná: Oddiel Sro, Vložka č. 51039/B

Bankové spojenie SR – EUR:
Číslo účtu: 2625184283 / 1100 | TATRA BANKA, a.s.

Bankové spojenie CZ – CZK:
Číslo účtu: 2300360445 / 2010 | Fio banka, a.s.